All Right Reserved Copyright © 2021Mahitiloka.Co.in

meditation video

Comments

[getWidget results='3' label='comments' type='list']

Read more

View all

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಅನಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯ…

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೈನರಿ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು (…

anlog ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು

anlog ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ…

ಪರಮ್ ಇಶನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಪರಮ್ ಇಶಾನ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ (C-D…

ಪರಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಪರಮ್ 1991 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್…

ಕ್ರೇ-1 cray-1 super computer

ಕ್ರೇ-1 ಅನ್ನು 1976 ರಲ್ಲಿ ಸೆಮೌರ್ ಕ್ರೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಂಸ…

ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ…

ಮೇನ್ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಮೇನ್‌ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೊಡ್ಡ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು…

ಮಿನಿಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಮಿನಿಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿನಿಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮೈಕ್ರೊಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ…

ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಮೈಕ್ರೊಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣ…

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಉದ್ದೇಶ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ…

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಾರ್ಟ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ …

Load More That is All