ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ - ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಲಾಂಛನ, ಹಣ್ಣು, ಹೂವು, ಮರ, ಕ್ರೀಡೆ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದೇಶದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಹುಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು, ಕಮಲವು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ, ಆಲದ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ, ನವಿಲು ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು, ಮಾವು ಭಾರತದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಕಿ ಆಟವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ: ನವಿಲು

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು?

ನವಿಲು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 1963 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ನವಿಲು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನವಿಲನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಯ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು ನವಿಲನ್ನು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನವಿಲು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ: ಬಂಗಾಳ ಹುಲಿ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಹುಲಿ, ಹುಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದನ್ನು ಕಾಡಿನ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಕ್ತಿ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಹುಲಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬಂಗಾಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1973 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೊದಲು, ಸಿಂಹವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ: ಜನ ಗಣ ಮನ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನ ಗಣ ಮನ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಗೀತೆಯ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 24, 1950 ರಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳಿ ಹಾಡು 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂಯೇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಜನ ಗಣ ಮನವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೂವು: ಕಮಲ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು ಯಾವುದು?

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಹೂವು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೊಳಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಉದ್ದವಾದ ಕಾಂಡವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಮೇಲಿರುವ ಹೂವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಮಲದ ಹೂವು ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧತೆ, ಸಾಧನೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು: ಮಾವು

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು?

ಮಾವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು, ಮಾವುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಕರತೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ದರ್ಭಾಂಗದ ಲಖಿ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,00,000 ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದ.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ - ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡು

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡು ಯಾವುದು?

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ 'ಜನ ಗಣ ಮನ'ವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು 'ಮಾ ದುರ್ಗಾ' ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಾವಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ: ತ್ರಿವರ್ಣ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಸಮತಲ ಆಯತಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಆಳವಾದ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ (ಕಾನೂನು ಚಕ್ರ). ಇದನ್ನು ಜುಲೈ 22, 1947 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧ್ವಜವನ್ನು ಪಿಂಗಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಕಿ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ ಯಾವುದು?

ಹಾಕಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ. ಹಾಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. 1928-1956ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಈ ಆಟವು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಹಾಕಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 24 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ ಆಲದ ಮರ. ಆಲದ ಮರವು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಖೆಗಳಿಂದಾಗಿ. ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮರದ ಬೃಹತ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರವನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರರ್ಥ 'ಹಾರೈಕೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮರ'. ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಲದ ಮರವು ಅಪಾರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆಲದ ಮರವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರನ್ನು ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದು?

ಸಾರನಾಥದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕನ ಸಿಂಹ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಬಾಕಸ್ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಳಿದ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನದಿ - ಗಂಗಾ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನದಿ ಯಾವುದು?

ಗಂಗಾ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನದಿ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಈ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ವಾರಣಾಸಿ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಹರಿದ್ವಾರ. ಗಂಗಾ 2510 ಕಿಮೀ ಪರ್ವತಗಳು, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (INR) ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ. ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆಯು ದೇವನಾಗರಿ ವ್ಯಂಜನ "र" (ರ) ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ರೂಪಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾಣಿ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಆನೆ. ಭಾರತೀಯ ಆನೆಯು ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆಯ ಉಪಜಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ (ಐಯುಸಿಎನ್) ಇದನ್ನು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್, ಇದನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ತನಿ ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ, ಕಾಮಫುಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಗು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜಾತಿಗಳು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ವಿತರಣಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನದಿಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕುರುಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

Source :https://www.mapsofindia.com/my-india/education/national-symbols-of-india-and-their-meaning-animal-bird-emblem-fruit-flower-tre

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರೀಸೃಪ ಯಾವುದು?

ಇದರ ಉದ್ದ 18.5 ರಿಂದ 18.8 ಅಡಿ (5.6 ರಿಂದ 5.7 ಮೀ), ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರೀಸೃಪ. ಈ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಹಾವುಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ದಂಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಸರೀಸೃಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ.

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post