2019ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ?


ಎ) ರಾಜ್‌ಕಪೂರ್

ಬಿ) ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ವರ್ 

ಸಿ) ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್

ಡಿ) ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ

ಉತ್ತರ: ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್

ವಿವರಣೆ : 2019ರಲ್ಲಿ 2018ರ ಸಾಲಿನ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1969ರಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 1969ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ (ಹಿಂದಿ) ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡಿಗ ನಟ ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ (1995), ರಜಿನಿಕಾಂತ್ (2019ನೇ ಸಾಲಿನ 67ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ).

Post a Comment

Previous Post Next Post