Showing posts from October, 2021

Indian Geography Questions (MCQs) for UPSC, State PCS and SSC Examinations

1. ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ? [A] ರಾಜಸ್ಥಾನ [B] ಗುಜರಾತ್ [C] ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ [D] ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ .........…

Load More
That is All