Indian Geography Questions (MCQs) for UPSC, State PCS and SSC Examinations

 

1.ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ?

[A] ರಾಜಸ್ಥಾನ
[B]
ಗುಜರಾತ್
[C]
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
[D]
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ]

..............
ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.

2.ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:

[ಎ] ಇಂದಿರಾ ಹೈಟ್ಸ್
[
ಬಿ] ಇಂದಿರಾ ಕರ್ನಲ್
[
ಸಿ] ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್
[
ಡಿ] ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಇಂದಿರಾ ಕರ್ನಲ್]

..............
ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಕರ್ನಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ (5,764 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ) ಕಾರಕೋರಂ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಮುಜ್ತಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತದ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ.

3.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು "ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ" ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಬಂದರುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದೆ?

[ಎ] ಕೊಚ್ಚಿನ್ - ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ - ಮಂಗಳೂರು
[
ಬಿ] ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ - ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ಕೊಚ್ಚಿನ್ - ಮಂಗಳೂರು
[
ಸಿ] ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ಕೊಚ್ಚಿನ್ - ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ - ಮಂಗಳೂರು
[
ಡಿ] ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ - ಮಂಗಳೂರು - ಕೊಚ್ಚಿನ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ಕೊಚ್ಚಿನ್ - ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ - ಮಂಗಳೂರು ]

..............
ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮವು ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ಕೊಚ್ಚಿನ್ - ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ - ಮಂಗಳೂರು

4.ತಲ್ಚಾರ್ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?

[ಎ] ಕರ್ನಾಟಕ
[
ಬಿ] ಒಡಿಶಾ
[
ಸಿ] ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
[
ಡಿ] ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಒಡಿಶಾ]

5.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಚಂಬಲ್ ನದಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ?

[A] ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
[B]
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
[C]
ರಾಜಸ್ಥಾನ
[D]
ಗುಜರಾತ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಗುಜರಾತ್]

..............
ಚಂಬಲ್ ನದಿಯು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ. ನದಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ-ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾವನ್ನು ಸೇರಲು ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

6.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೆಕ್ಕನ್ ನದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ

[ಎ] ಗೋದಾವರಿ
[
ಬಿ] ಕಾವೇರಿ
[
ಸಿ] ಕೃಷ್ಣಾ
[
ಡಿ] ಪೆರಿಯಾರ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಗೋದಾವರಿ]

..............
1465
ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುವ ಗೋದಾವರಿಯು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನದಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಯಂಬಕ್ ಬಳಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸಾಪುರಂ ಬಳಿ ದಖನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ನದಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಜ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾವತಿ ನದಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳು.

7.ಶಿವ ಕ್ರೇಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ?

[ಎ] ಮುಂಬೈ
[
ಬಿ] ಚೆನ್ನೈ
[
ಸಿ] ಕೊಚ್ಚಿನ್
[
ಡಿ] ಪುರಿ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಮುಂಬೈ]

8.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾಲುವೆಯು ಭಾರತದ ಸಟ್ಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ?

[A] ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕಾಲುವೆ
[B]
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ
[C]
ಸೇತು ಕಾಲುವೆ
[D]
ಗಂಗಾ ಕಾಲುವೆ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ]

9.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?

[ಎ] ಗ್ಯಾಲ್ಶಿಂಗ್
[
ಬಿ] ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್
[
ಸಿ] ಮಂಗನ್
[
ಡಿ] ಮಂಗನ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಗ್ಯಾಲ್ಶಿಂಗ್]

..............
ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಕ್ಕಿಂ. ಸಿಕ್ಕಿಂನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಪೂರ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಧಾನಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಗೀಜಿಂಗ್, ಮಂಗನ್ ಮತ್ತು ನಾಮ್ಚಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಧಾನಿಗಳಾಗಿವೆ.

10."ಕಪ್ಪು ಪಗೋಡ" ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?

[ಎ] ತಮಿಳುನಾಡು
[
ಬಿ] ಕೇರಳ
[
ಸಿ] ಒರಿಸ್ಸಾ
[
ಡಿ] ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಒರಿಸ್ಸಾ]

..............
ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಗೋಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

 

11.ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: 

ನೈನಿತಾಲ್ - ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 

ಲೋಕ್ ತಕ್ ಸರೋವರ - ಆಕ್ಸ್ಬೋ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 

ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ - ಕ್ರೇಟರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್

ಚಿಲ್ಕಾ ಸರೋವರ - ಲಗೂನ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 

ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು/ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು?

[A] ಕೇವಲ 1 ಮತ್ತು 3
[B]
ಕೇವಲ 2 & 4
[C]
ಕೇವಲ 1, 2 ಮತ್ತು 4
[D]
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ]

12.ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?

[ಎ] ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
[
ಬಿ] ಕರ್ನಾಟಕ
[
ಸಿ] ಕೇರಳ
[
ಡಿ] ತಮಿಳುನಾಡು

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಕರ್ನಾಟಕ]

13.ಸಬರಮತಿ ನದಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ?

[A] ಸತ್ಪುರಗಳು
[B]
ವಿಂಧ್ಯಗಳು
[C]
ಅರಾವಳಿಗಳು
[D]
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ದಿ ಅರಾವಳಿಸ್]

14.ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಟ್ಟು ರೂಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

[A] ರಾಜಸ್ಥಾನ
[B]
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
[C]
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
[D]
ಗುಜರಾತ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ರಾಜಸ್ಥಾನ]

15.2005 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕ್‌ನ 13 ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕ್ ಅರಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು?

[ಎ] ಕಠ್ಮಂಡು
[
ಬಿ] ಥಿಂಪು
[
ಸಿ] ಪುರುಷ
[
ಡಿ] ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ತಿಂಪು]

16. ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: 

ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮಪಾತವು ಪೂರ್ವ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ 

ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರವು ಪೂರ್ವ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

[A] ಕೇವಲ 1 ಸರಿಯಾಗಿದೆ
[B]
ಕೇವಲ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ
[C] 1
ಮತ್ತು 2 ಎರಡೂ ಸರಿ
[D] 1
ಅಥವಾ 2 ಸರಿಯಲ್ಲ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಕೇವಲ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ]

17.ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಪಿಗ್ಮಾಲಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್

ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಮೆರ್

ತಪ್ಪು ದಿವಿ ಪಾಯಿಂಟ್

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮೂಹವು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

[A] ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
[B]
ತಮಿಳುನಾಡು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು
[C]
ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ,
[D]
ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ]

..............
ಪಿಗ್ಮಾಲಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬುದು ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು, ಇದು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು A & N ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವು ಲೇಹ್ ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರು ಮೇಲೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭ್ರಮೆಯ
ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಮೆರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕರಾವಳಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮುಖಜಭೂಮಿಯ ತುದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2004 ರಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ನಾಶವಾದ ಚೋಳ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಫಾಲ್ಸ್ ಡಿವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕರಾವಳಿಯ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

18.ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

40 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆಯಿದೆ

ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ) ಗೊಬ್ಬರವು ಗಂಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

ಪೋಷಕಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ನಂತಹ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

[A] ಕೇವಲ 1
[B] 1 & 2
[C] 1, 2 & 3
[D] 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3]

..............
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹೊಸ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ) ನಂತಹ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿನ ಗಂಧಕದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅನನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಕ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು N, P ಮತ್ತು K ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ, ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

19.ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಮನ್‌ನಿಂದ ಗೋವಾದವರೆಗೆ ಕೊಂಕಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ(ಗಳು) ಸರಿಯಾಗಿವೆ?

[A] ಕೇವಲ 1
[B]
ಕೇವಲ 2
[C]
ಎರಡೂ 1 ಮತ್ತು 2
[D] 1
ಅಥವಾ 2 ಅಲ್ಲ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಎರಡೂ 1 ಮತ್ತು 2]

20.'ಕರೇವಾಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಕ್ಯುಸ್ಟ್ರಿನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ:

[A] ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿ
[B]
ಟೆರೇಸ್ ಕೃಷಿ
[C]
ಸೇಬು ತೋಟಗಳು
[D]
ಜುಮ್ ಕೃಷಿ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿ]

21.ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಎಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆರ್ದ್ರತೆ / ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದರೆ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ವೇಗವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

[A] ಜನವರಿ 1
[B]
ಮಾರ್ಚ್ 5
[C]
ಜೂನ್ 15
[D]
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಜೂನ್ 15]

..............
ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಾಗ ಧ್ವನಿಯ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 15 ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ದಿನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ , ತಾಪಮಾನ Y (Vy) ನಲ್ಲಿನ ವೇಗವು 331.3 m/s ಜೊತೆಗೆ 0.61 x ತಾಪಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ° ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 0.61 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 0 ° C ನಲ್ಲಿ, ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದದ ವೇಗವು 331.3 m/s ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಜನವರಿ 1 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನವು 8 ° C ಮತ್ತು ಜೂನ್ 15 ರಂದು 38 ° C ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ : V (8°C) = 331.3 + (0.61 X 8) = ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 336.18 ಮೀಟರ್; V(38°C) = 331.3 + (0.61 X38)= 354.48 ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗವು ಇತರ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

22.ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಣ್ಣು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯವು

ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು / ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು?

[A] ಕೇವಲ 1
[B]
ಕೇವಲ 1 & 2
[C]
ಕೇವಲ 2 & 3
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಕೇವಲ 1]

..............
ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶವು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯವು

23.ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನದಿಗಳು ತೆರೆದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ನದಿಗಳು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

[A] ಕೇವಲ 1
[B]
ಕೇವಲ 2
[C]
ಎರಡೂ 1 ಮತ್ತು 2
[D] 1
ಅಥವಾ 2 ಅಲ್ಲ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಎರಡೂ 1 ಮತ್ತು 2]

..............
ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ತೆರೆದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಲಡಾಖ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಶುಷ್ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

24.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ?

ನರ್ಮದಾ

ಮಹಾನದಿ

ಚಂಬಲ್

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] ಕೇವಲ 1 & 2
[B]
ಕೇವಲ 2 & 3
[C]
ಕೇವಲ 1 & 3
[D]
ಕೇವಲ 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಕೇವಲ 3]

..............
ನರ್ಮದಾ, ಮಹಾನದಿ ಮತ್ತು ಮಗ ರೇಡಿಯಲ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಚಂಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್‌ಪೋಸ್ಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಸವೆದುಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ದಾಮೋದರ್, ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ಮತ್ತು ಬನಾಸ್ ನದಿ.

25.ಭಾರತದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ?

ಮಹಾನದಿ

ಗೋದಾವರಿ

ಕೃಷ್ಣ

ಕಾವೇರಿ

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] ಕೇವಲ 1 & 2
[B]
ಕೇವಲ 2 & 3
[C]
ಕೇವಲ 1, 2 & 3
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [1, 2, 3 & 4]

..............
ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿಯು ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

26.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಹತ್ತಿಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ?

[A] ಗೋಧಿ
[B]
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ
[C]
ಸೂರ್ಯ ಸೆಣಬಿನ
[D]
ಮೂಲಂಗಿ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಸೂರ್ಯ ಸೆಣಬಿನ]

..............
ಸನ್ ಸೆಣಬಿನ (ಕ್ರೊಟಲೇರಿಯಾ ಜುನ್ಸಿಯಾ ಎಲ್.) ಒಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮತ್ತು ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ (ಹೂಬಿಡುವ ಮೊದಲು) ಹೂಳಿದಾಗ, ಅದು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ N ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

27.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ?

[A] ಸಮುದ್ರ ಕುದುರೆಗಳು
[B]
ಸಮುದ್ರ ಹಸುಗಳು
[C]
ಸಮುದ್ರ ಅರ್ಚಿನ್ಗಳು
[D]
ಸಮುದ್ರ ಹುಲ್ಲುಗಳು

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಸಮುದ್ರ ಅರ್ಚಿನ್ಗಳು]

..............

28.ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಮೇಲಿನ ಯಮುನಾ" ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲದಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ:

[ಎ] ಯಮುನಾ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಜೆವಾಲಾ
[
ಬಿ] ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಬಳಿಯ ದಾಕ್ ಪಥರ್
[
ಸಿ] ದೆಹಲಿಯ ಓಖ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್
[
ಡಿ] ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪೌಂಟಾ ಸಾಹಿಬ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಖ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್]

..............
"
ಮೇಲಿನ ಯಮುನಾ" ಯಮುನೋತ್ರಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಓಖ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 1994 ರ ಮೇ 12 ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಜಲಾನಯನ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಓಖ್ಲಾ ವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ (MOU) ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು "ಮೇಲಿನ ಯಮುನಾ ನದಿ ಮಂಡಳಿ" ರಚಿಸಲು ಸಹ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1995 ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ ಯಮುನಾ ನದಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. 2000 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಂಚಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಉತ್ತರಾಂಚಲವನ್ನು (ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡ) ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಮೇಲ್ ಯಮುನಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ (UYRC) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ.

29.ಕೆಳಗಿನ ನದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಟನ್‌ಗಳು

ಬೇಟ್ವಾ

ಕೆನ್

ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಮುನೆಯ ಉಪನದಿ?

[A] 2 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ
[B] 1
ಮತ್ತು 2 ಕೇವಲ
[C] 1
ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ
[D] 1, 2
ಮತ್ತು 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3]

..............
ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೆನ್ ಯಮುನಾವನ್ನು ಫತೇಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಬಳಿ ಟನ್ಸ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್
ಬೆಟ್ವಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಮೀರ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಿ ಯಮುನಾವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ

30.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮಾದರಿಯವು

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ

    ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

[A] 1 ಮಾತ್ರ
[B] 2
ಮಾತ್ರ
[C]
ಎರಡೂ 1 ಮತ್ತು 2
[D] 1
ಅಥವಾ 2 ಅಲ್ಲ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಎರಡೂ 1 ಮತ್ತು 2]

..............
ಎರಡೂ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಒರಿಸ್ಸಾ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲುಗಳ 38% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತವು ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.

 

31.ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಸೋಯಾಬೀನ್

ಅವರೆಕಾಳು

ಬೀನ್ಸ್

ಮಸೂರ

ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ?

[A] 1, 2 & 3 ಮಾತ್ರ
[B] 2, 3 & 4
ಮಾತ್ರ
[C] 1, 3 & 4
ಮಾತ್ರ
[D] 1, 2, 3, & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [ 1, 2, 3, & 4 ]

..............
ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಅಮೋನಿಯಾವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಟಾಣಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹಜೀವನದ ಸಾರಜನಕ-ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.

32.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ

ಚಹಾವು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ

ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಚಹಾವು ಮಸ್ಕಟೆಲ್ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

[A] 1 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ
[B] 2
ಕೇವಲ
[C] 2 & 3
ಮಾತ್ರ
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [2 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ]

..............
ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಚೀನಾವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ.

33.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?

[A] ಕಾಲೋಚಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗ
[B]
ಘರ್ಷಣೆಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ
[C]
ಮಾರುವೇಷದ ನಿರುದ್ಯೋಗ
[D]
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ವೇಷಧಾರಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ]

..............
ಮಾರುವೇಷದ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಜನರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೇಷಧಾರಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಮರೆಮಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

34.ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ?

[ಎ] ಫ್ರಾನ್ಸ್
[
ಬಿ] ಭಾರತ
[
ಸಿ] ಚೀನಾ
[
ಡಿ] ರಷ್ಯಾ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಭಾರತ]

..............
ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಮುತಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಮುತಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಟೋಪಾಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಪವರ್ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸೌರ ಸ್ಥಾವರವು 648 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2,500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ, ಇದು 150,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು, 576 ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಳು, 154 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು 24 * 7 ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಉಪಕ್ರಮವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

35.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಅಶ್ಗಾಬಾತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ?

ಭಾರತ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಓಮನ್

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1, 3 & 4 ಮಾತ್ರ
[B] 2, 3 & 4
ಮಾತ್ರ
[C] 1, 2 & 3
ಮಾತ್ರ
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ]

..............
ಅಶ್ಗಾಬಾತ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಹುಮಾದರಿ ಸಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಡಗು, ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ನಡುವಿನ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಮಾನ್, ಇರಾನ್, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ. ಭಾರತವು 2ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರಂದು ಅಶ್ಗಾಬಾತ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು.

36.ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ __ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಅಸ್ಸಾಂ

ರಾಜಸ್ಥಾನ

ಜಾರ್ಖಂಡ್

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1, 2, 3,4 & 5
[B] 1, 2 & 5
[C] 1, 2, & 4
[D] 1, 2, 3 & 5

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [1, 2, 3 & 5]

..............
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಡಾಲ್ಫಿನ್ (Platanista gangetica gangetica) ಅನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಸು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 2000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನೇಪಾಳ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಂಗಾ-ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ-ಮೇಘನಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಫುಲಿ-ಸಂಗು ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ (7 ರಾಜ್ಯಗಳು) ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಗಂಗಾ, ಚಂಬಲ್, ಘಾಘ್ರ, ಗಂಡಕ್, ಸೋನೆ, ಕೋಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಸಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅನ್ನು IUCN ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ "ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನದಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಅವನತಿ, ಭಾರೀ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಈ ವಲಸಿಗ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

37.ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
1.
ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್
2.
ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್
3.
ಕಟಲ್ ಫಿಶ್
4.
ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್
ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಮೀನುಗಳು (ಮೀನ) ?

[A] ಕೇವಲ 1 & 3
[B]
ಕೇವಲ 2 & 3
[C]
ಕೇವಲ 2 & 4
[D]
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ]

..............
ಮೀನುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಿಜವಾದ ಮೀನು ಅಲ್ಲ.

ಜೆಲ್ಲಿ ಮೀನು- ಔರೆಲಿಯಾ (ಕೊಲೆಂಟರೇಟ್)

ಶೆಲ್ ಮೀನು- a) ಸಿಂಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು b) ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಠಿಣಚರ್ಮಿಗಳು

ರೇಜರ್ ಮೀನು- ನಿಜವಾದ ಮೀನು Xyrichthyes ಜಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಲೆನ್, ಒಂದು ದ್ವಿವಾಲ್ವ್ ಎರಡೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು - ಲೆಪಿಸ್ಮಾ (ಮೃದ್ವಂಗಿ)

ಕಟ್ಲ್ ಫಿಶ್ - ಸೆಪಿಯಾ (ಮೃದ್ವಂಗಿ)

ದೆವ್ವದ ಮೀನು- ಆಕ್ಟೋಪಸ್ (ಮೃದ್ವಂಗಿ)

ತಿಮಿಂಗಿಲ - ತಿಮಿಂಗಿಲ (ಜಲವಾಸಿ ಸಸ್ತನಿ)

ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್- ಆಸ್ಟರಿಯಾಸ್ (ಎಕಿನೋಡರ್ಮ್)

ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಸ್ಟಾರ್‌ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಸಮುದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೂ ಅವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೀನುಗಳಲ್ಲ. ಇವು ಎಕಿನೊಡರ್ಮ್‌ಗಳಾಗಿವೆ, ಇವು ಆಳವಾದ ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 5 (ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ) ತೋಳುಗಳು. ಈ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊನಚಾದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಹೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೃದಯದ ಹೊಟ್ಟೆಯು ನಕ್ಷತ್ರಮೀನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಹೊಟ್ಟೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೈಲೋರಿಕ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರತಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಸಿಹಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಕ್ಷತ್ರಮೀನು ತನ್ನ ತೋಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ,

38.ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ (MoEFCC) ಹೊಸ ಕರಡು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (CRZ) ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2018 ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕರಡು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ:

ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 100 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ 50 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಿ

ದ್ವೀಪಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 20 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ವಲಯವನ್ನು (NDZ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

[A] 1 ಮಾತ್ರ
[B] 2
ಮಾತ್ರ
[C]
ಎರಡೂ 1 ಮತ್ತು 2
[D] 1
ಅಥವಾ 2 ಅಲ್ಲ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಎರಡೂ 1 ಮತ್ತು 2]

..............
ಕರಡು CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2018 ರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೈ ಟೈಡ್ ಲೈನ್ (HTL) ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ (NCSCM) ಗುರುತಿಸಿದೆ

ಅಪಾಯದ ರೇಖೆಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಸಿದೆ.

CRZ ಮಿತಿಗಳನ್ನು 100 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 50 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 20 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಹಿತ ವಲಯ (NDZ) ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

39.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು?

[A] ನೀಲಗಿರಿ
[B]
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ
[C]
ಕಾರ್ಡಮನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು
[D]
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ]

..............
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 1,600 ಕಿಮೀ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ 140,000 km² ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗುಜರಾತ್.

40.ರೌಫ್ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

[ಎ] ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
[
ಬಿ] ಅಸ್ಸಾಂ
[
ಸಿ] ಮಿಜೋರಾಂ
[
ಡಿ] ಕಾಶ್ಮೀರ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಕಾಶ್ಮೀರ]

..............
ರೌಫ್ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೂಫ್ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಐದ್ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

41.ಬೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?

[ಎ] ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
[
ಬಿ] ನವದೆಹಲಿ
[
ಸಿ] ಮುಂಬೈ
[
ಡಿ] ದಿಸ್ಪುರ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ]

..............
ಬೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು 1917 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸರ್ ಜೆಸಿ ಬೋಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

42.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ?
1.
ಅಸ್ಸಾಂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ
ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ 2. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ
ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ 3. ಮೇಘಾಲಯವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 ಮಾತ್ರ
[B] 1 & 2
[C] 2 & 3
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [1 ಮತ್ತು 2]

..............
ಮೇಘಾಲಯವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ (443 ಕಿಮೀ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

43.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ?

[ಎ] ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್
[
ಬಿ] ಕೇಪ್ ಕೊಮೊರಿನ್
[
ಸಿ] ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್
[
ಡಿ] ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ನದೀಮುಖ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಕೇಪ್ ಕೊಮೊರಿನ್]

..............
ಕೇಪ್ ಕೊಮೊರಿನ್ (ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ) ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

44.ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ?
1.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
2.
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್
3.
ಮಣಿಪುರ
4.
ತ್ರಿಪುರಾ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 1, 2 & 3
[C] 2, 3 & 4
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3]

..............
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು- ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ.

45.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳಿವೆ?

[A] 8
[B] 9
[C] 11
[D] 13

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [8]

..............
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ.

46.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು?
1.
ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
2.
ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣ
3.
ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ
4.
ತೈಲ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 3 & 4
[C] 1, 2 & 4
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [1, 2, 3 & 4]

..............
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪೋಖ್ರಾನ್), ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೊಯ್ನಾ), ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ, ತೈಲ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ.

47.ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ?
1.
ಗ್ರಾನೈಟ್
2.
ಸ್ಕಿಸ್ಟ್ಸ್
3.
ಜೀನಿಸ್
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 1 & 3
[C] 2 & 3
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3]

..............
ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ, ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಬಂಡೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಸ್ಕಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆನಿಸ್.

48.ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ
1.
ಪಿರ್ಪಾಂಜಲ್
2.
ಜಸ್ಕರ್
3.
ಧೋಲಾಧರ್
4.
ಲಡಾಖ್
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 ,2, 3, 4
[B] 4, 3, 1, 2
[C] 4, 2, 1, 3
[D] 1, 4, 3, 2

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [4, 2, 1, 3]

..............
ಜಂಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಪಿರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯು ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪರ್ವತಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಧೌಲಾಧರ್ ಶ್ರೇಣಿಯು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.

49.ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ?
1.
ಸೋನ್ಮಾರ್ಗ್- ಗೋಲ್ಡ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು
2.
ಯುಸ್ಮಾರ್ಗ್-
ಜೀಸಸ್ನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 3. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್- ಹೂವುಗಳ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 1 & 3
[C] 2 & 3
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3]

..............
ಸೋನ್ಮಾರ್ಗ್‌ನ ಅರ್ಥ- "ಚಿನ್ನದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು". ಯುಸ್ಮಾರ್ಗ್‌ನ ಅರ್ಥ - "ಜೀಸಸ್‌ನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು". ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್‌ನ ಅರ್ಥ - "ಹೂವುಗಳ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು".

50.ಬಟಾಸಿಯಾ ಲೂಪ್, ಪದ್ಮಜಾ ನಾಯ್ಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪೀಸ್ ಪಗೋಡ ಇವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ?

[ಎ] ರಾಣಿಖೇತ್
[
ಬಿ] ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್
[
ಸಿ] ಪಂಚಮರಿ
[
ಡಿ] ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್]

..............
ಬಟಾಸಿಯಾ ಲೂಪ್, ಪದ್ಮಜಾ ನಾಯ್ಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪೀಸ್ ಪಗೋಡ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಗಿರಿಧಾಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.

 

 

51.ಸಿಯಾಚಿನ್ ಹಿಮನದಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು?

[A] 35 kms
[B] 56 kms
[C] 69 kms
[D] 78 kms

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [78 kms]

..............
ಸಿಯಾಚಿನ್ ಹಿಮನದಿಯ ಉದ್ದ 78 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಮನದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾರಕೋರಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

52.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹಿಮನದಿಯು ಪಿರ್ಪಾಂಜಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಮನದಿಯಾಗಿದೆ?

[A] ಝೆಮು
[B]
ಸೋನಾಪಾನಿ
[C]
ರೂಪಲ್
[D]
ದಿಯಾಮಿರ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಸೋನಪಾನಿ]

..............
ಪಿರ್ಪಾಂಜಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಮನದಿ ಸೋನಾಪಾನಿ ಹಿಮನದಿ. ಇದು ಲಾಹುಲ್ ಸ್ಪಿತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂದ್ರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದೆ.

53.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೋಟಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ?

[ಎ]
ಖರ್ದುಂಗ್ ಲಾ ಪಾಸ್ [ಬಿ] ಬುರ್ಜೈಲ್ ಪಾಸ್
[
ಸಿ] ಝೋಜಿಲಾ ಪಾಸ್
[
ಡಿ] ಬಾರಾ ಲಾಚ್ಲಾ ಪಾಸ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಖರ್ದುಂಗ್ ಲಾ ಪಾಸ್]

..............
ಖರ್ದುಂಗ್ ಲಾ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೋಟಾರು ಪಾಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಜೊತೆ ಲೇಹ್ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್‌ನ ಎತ್ತರವು ಸುಮಾರು 6,000 ಮೀಟರ್‌ಗಳು.

54.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪಾಸ್‌ಗಳು ಗಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ?
1. 
ನಾಥುಲಾ
2.
ಲಿಪುಲೇಖ್
3.
ಶಿಪ್ಕಿ ಲಾ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 1 & 3
[C] 2 & 3
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3]

..............
ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಾಸ್‌ಗಳು ಗಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್- ನಾಥುಲಾ (ಸಿಕ್ಕಿಂ), ಲಿಪುಲೇಖ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ), ಶಿಪ್ಕಿ ಲಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ).

55.ಕೂನೂರ್ ಗಿರಿಧಾಮವು ಭಾರತದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?

[ಎ] ಕರ್ನಾಟಕ
[
ಬಿ] ಕೇರಳ
[
ಸಿ] ತಮಿಳುನಾಡು
[
ಡಿ] ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ತಮಿಳುನಾಡು]

..............
ಕೂನೂರು ಗಿರಿಧಾಮವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.

56.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗಿರಿಧಾಮ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?
1.
ಚೈಲ್
2.
ಡಾಲ್ಹೌಸಿ
3.
ಪಾಲಂಪುರ್
4.
ಕುಲ್ಲು
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 4
[B] 1, 2 & 4
[C] 2, 3 & 4
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [1, 2, 3 & 4]

..............
ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ.

57.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಯಾವುದು?

[ಎ] ಜವಡು
[
ಬಿ] ಉದಗಮಂಡಲಂ
[
ಸಿ] ಒಟ್ಟಿಯಾನಂ
[
ಡಿ] ಗುಡಲೂರು

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಉದಗಮಂಡಲಂ]

..............
ಊಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಉದಗಮಂಡಲಂ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಾಣಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

58.ತೆಂಗನೌಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?

[ಎ] ಮಣಿಪುರ
[
ಬಿ] ಮೇಘಾಲಯ
[
ಸಿ] ಕರ್ನಾಟಕ
[
ಡಿ] ತಮಿಳುನಾಡು

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಮಣಿಪುರ]

..............
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾಮವು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

59.ಭಾರತದ ಕೆಳಗಿನ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ
ಜೋಡಿಸಿ 1. ಮಿನಿಕೋಯ್ ದ್ವೀಪ
2.
ನ್ಯೂ ಮೂರ್ ದ್ವೀಪ
3.
ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪ
4.
ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1, 2, 3, 4
[B] 1, 3, 2, 4
[C] 1, 4, 3, 2
[D] 2, 1, 4, 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [1, 3, 2, 4]

..............
ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ- ಮಿನಿಕೋಯ್ ದ್ವೀಪ, ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪ, ನ್ಯೂ ಮೂರ್ ದ್ವೀಪ, ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ.

60.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯವು ವೆಲ್ಲಾರ್ ನದೀಮುಖ ಮತ್ತು ಕೊಲೆರೂನ್ ನದೀಮುಖದ ನಡುವೆ ಇದೆ?

[A]
ಭಿತರ್ಕಾನಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯ [B] ಕೂಂಡಾಪುರ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯ
[C]
ಪಿಚ್ವರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯ
[D]
ಸುಂದರಬನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಪಿಚ್ವರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯ]

..............
ಪಿಚ್ವರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯವು ವೆಲ್ಲರ್ ನದೀಮುಖ ಮತ್ತು ಕೊಲೆರೂನ್ ನದೀಮುಖದ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದು 1,100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಬಾರ್ನಿಂದ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

 

 

61.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ?

[ಎ] ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕರಾವಳಿ
[
ಬಿ] ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿ
[
ಸಿ] ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿ
[
ಡಿ] ಉತ್ಕಲ್ ಕರಾವಳಿ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಕೋರೊಮಂಡಲ್ ಕರಾವಳಿ]

..............
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕರಾವಳಿಯು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಡಿವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಆಗ್ನೇಯ ಕರಾವಳಿಯಾಗಿದೆ.

62.ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
1.
ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ
2.
ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ
3.
ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ
4.
ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 3
[B] 2 & 4
[C] 1, 2 & 4
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [1, 2, 3 & 4]

..............
ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ.

63.ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
1.
ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ
2.
ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ
3.
ಇದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 1 & 3
[C] 2 & 3
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3]

..............
ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

64.ದಂಡಕಾರಣಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾರತದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ?

[A] ಪೂರ್ವ
[B]
ಮಧ್ಯ
[C]
ಪಶ್ಚಿಮ
[D]
ಉತ್ತರ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಪೂರ್ವ]

..............
ದಂಡಕಾರಣಯ ಪ್ರದೇಶವು ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.

65.ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ?

[ಎ] ಗ್ರೇಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಫಾಲ್ಟ್
[
ಬಿ] ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫ್ರಂಟಲ್ ಫಾಲ್ಟ್
[
ಸಿ] ಗೋರಂಘಾಟ್ ಅಂತರ
[
ಡಿ] ಮಾಲ್ಡಾ ಗ್ಯಾಪ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಮಾಲ್ಡಾ ಗ್ಯಾಪ್]

..............
ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಮಾಲ್ಡಾ ಗ್ಯಾಪ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಡೌನ್-ಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.

66.ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
1.
ಈ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರವು ಸುಮಾರು 600 ಮೀಟರ್‌ಗಳು
2.
ಈ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ
3.
ಇದು ಆಯತಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
4.
ಇದು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಡುವೆ ಇದೆ
ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ :

[A] 1 & 4
[B] 1, 2 & 3
[C] 1, 2 & 4
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [1, 2 ಮತ್ತು 4]

..............
ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 600 ಮೀಟರ್.

67.ಪೆನೆಪ್ಲೈನ್ ​​ಎಂಬ ಪದವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

[A] ಭೂಗತ ನೀರು
[B]
ಗಾಳಿ
[C]
ನದಿ
[D]
ಗ್ಲೇಸಿಯರ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ನದಿ]

..............
ವಿಸ್ತೃತ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫ್ಲೂವಿಯಲ್ ಸವೆತ ಅಥವಾ ಸವೆತದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಡಿಮೆ-ಪರಿಹಾರ ಬಯಲು.

68.ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು/ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ?

[ಎ] ಗೋದಾವರಿ : ವೈಂಗಾಂಗ
[
ಬಿ] ಕಾವೇರಿ : ಭವಾನಿ
[
ಸಿ] ಕೃಷ್ಣ : ಭೀಮಾ
[
ಡಿ] ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ]

..............
ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪನದಿಗಳು ಗೋದಾವರಿ: ವೈಗಂಗಾ, ಕಾವೇರಿ: ಭವಾನಿ, ಕೃಷ್ಣಾ: ಭೀಮಾ.

69.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ?

[A] ದಿಹಾಂಗ್
[B]
ಲೋಹಿತ್
[C]
ಕೋಸಿ
[D]
ತ್ಸಾಂಗ್ಪೋ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಕೋಸಿ]

..............
ಕೋಸಿ ನದಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

70.ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ?

[ಎ] ಚೆಮಯುಂಗ್‌ಡಂಗ್
[
ಬಿ] ಯಮುನೋತ್ರಿ
[
ಸಿ] ಗಂಗೋತ್ರಿ
[
ಡಿ] ಸತೋಪಂತ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಯಮುನೋತ್ರಿ]

..............
ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಯಮುನೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

 

 

71.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ?
1.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೊದಲು ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ
2.
ರಾಜಸ್ಥಾನವು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಿಂದ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ
3.
ಶಾಶ್ವತ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 ಮಾತ್ರ
[B] 1 & 2
[C] 1 & 3
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [1, 2 ಮತ್ತು 3]

..............
ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ನಡುವಿನ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ - ಸಮುದ್ರದ ಗಾಳಿಯು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ - ಇದು ಗಾಳಿಯ ಬಲದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವಿನ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ತಾಪಮಾನದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

72.ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿದೆ?

[A] ಮರುಭೂಮಿ
[B]
ಸಮಭಾಜಕ
[C]
ಧ್ರುವ
[D]
ಮಾನ್ಸೂನ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಮಾನ್ಸೂನ್]

..............
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವು ಮಾನ್ಸನ್ ಆಧಾರಿತ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.

73.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾವಿನ ಶವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

[A] ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ
[B]
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಳೆ
[C]
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ
[D]
ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮಳೆ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ]

..............
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯನ್ನು ಮಾವಿನ ಶವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಳೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

74.ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯವು 10 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

[A] ಆಮ್ಲೀಯ
[B]
ತಟಸ್ಥ
[C]
ಸಲೈನ್
[D]
ಕ್ಷಾರ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಕ್ಷಾರ]

..............
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯವು 10 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಷಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಲು/ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

75.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೀಚಿಂಗ್ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

[ಎ] ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು
[
ಬಿ] ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು
[
ಸಿ] ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು
[
ಡಿ] ರೆಗೂರ್ ಮಣ್ಣು

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು]

..............
ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೀಚಿಂಗ್ (ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಷ್ಟ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಿಂದಾಗಿ) ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

76.ಸಂಯೋಜಿತ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ವಲಯಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
1.
ಉಷ್ಣವಲಯ- 24°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
2.
ಉಪ-ಉಷ್ಣವಲಯ- 17°C ನಿಂದ 24°C
3.
ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ- 7°C ನಿಂದ 17°C
4.
ಆಲ್ಪೈನ್- 7°C ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ
ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 1, 2 & 3
[C] 1, 3 & 4
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [1, 2, 3 & 4]

..............
ಉಷ್ಣವಲಯ- 24°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣ, ಹೇರಳವಾದ ಮಳೆ). ಉಪ-ಉಷ್ಣವಲಯ- 17°C ನಿಂದ 24°C (ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ನಡುವೆ). ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ - 7 ° C ನಿಂದ 17 ° C (ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಚಳಿಗಾಲದ ದೀರ್ಘ ಶೀತ ಮತ್ತು ಹಿಮಭರಿತ). ಆಲ್ಪೈನ್- 7 ° C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಹೂವುಗಳು).

77.ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
1.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಭೂ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ
2.
ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ
3.
ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 2 ಮಾತ್ರ
[B] 1 & 2
[C] 1 & 3
[D] 1, 2 & 3

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [2 ಮಾತ್ರ]

..............
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಜಿಯೋಸ್ಫಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಜೀವಗೋಳವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

78.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳವು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

[ಎ] ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮರುಭೂಮಿ
[
ಬಿ] ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ
[
ಸಿ] ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ
[
ಡಿ] ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ]

..............
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

79.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು?

[ಎ] ಹೆಮಟೈಟ್
[
ಬಿ] ಸೈಡೆರೈಟ್
[
ಸಿ] ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್
[
ಡಿ] ಲಿಮೋನೈಟ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಸೈಡರೈಟ್]

..............
ಸೈಡರೈಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೋಹದ ಅಂಶದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಮಟೈಟ್- 60-70%, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್- 60-65%, ಲಿಮೋನೈಟ್- 35-50%, ಸೈಡೆರೈಟ್- 10-40%.

80.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಮಾರು 90% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?

[A] ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ
[B]
ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
[C]
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
[D]
ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ]

..............
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾಗಳು ಸುಮಾರು 90% ನಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

 

 

81.ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಗುಣವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
1.
ತಾರಾಪುರ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
2.
ನರೋರಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
3.
ಕೂಡಂಕುಳಂ
ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ- ಕೇರಳ 4. ಕಕ್ರಾಪರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ- ಅಸ್ಸಾಂ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 2 & 3
[C] 2 & 4
[D] 1, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [1 ಮತ್ತು 2]

..............
ತಾರಾಪುರ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ನರೋರಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ - ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡಂಕುಳಂ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ - ತಮಿಳುನಾಡು. ಕಕ್ರಾಪರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ - ಗುಜರಾತ್

82.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು?

[A] ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
[B]
ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ
[C]
ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕೃಷಿ
[D]
ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷಿ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷಿ]

..............
ಜೀವನಾಧಾರ ಬೇಸಾಯವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತ ಮತ್ತು ರೈತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷಿಯು ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

83.ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?
1.
ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಶುಷ್ಕ
ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ 2. ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ
3.
ನಗದು ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿಯು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ
ಕೆಳಗಿನ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[ಎ] ತಮಿಳುನಾಡು
[
ಬಿ] ಕರ್ನಾಟಕ
[
ಸಿ] ಗುಜರಾತ್
[
ಡಿ] ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಗುಜರಾತ್]

..............
ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕೃಷಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳು ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆ.

84.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಏಕಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?
1.
ಚಹಾ
2.
ರಬ್ಬರ್
3.
ಕಬ್ಬು
4.
ಕಾಫಿ
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 2 & 4
[C] 3 & 4
[D] 1, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [1, 3 & 4]

..............
ನಗದು ಬೆಳೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವುಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾ. ಚಹಾ, ಕಬ್ಬು, ಕಾಫಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

85.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ (CAN) ಅನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

[A] ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
[B]
ಇದು ಸಾರಜನಕದ ನಿಧಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರ
[C]
ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
[D]
ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಇದು ಸಾರಜನಕದ ನಿಧಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರ]

..............
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ (CAN) ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಅಂಶವು 25 ರಿಂದ 28% ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ (ಈ ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕದ ಅರ್ಧವು ಅಮೋನಿಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅರ್ಧವು ನೈಟ್ರೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ).

86.'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿಧಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ?

[ಎ] ರೇವಾರಿ, ಹರಿಯಾಣ
[
ಬಿ] ರಾಜ್‌ಕೋಟ್, ಗುಜರಾತ್
[
ಸಿ] ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
[
ಡಿ] ರಾಯ್‌ಪುರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ರಾಯಪುರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ]

..............
'
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿಧಾಲಯವು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿದೆ.

87.ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಿಸಿಲು. ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

[A] ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
[B]
ಗೋಧಿ
[C]
ಇವೆರಡೂ
[D]
ಅಕ್ಕಿ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಇಬ್ಬರೂ]

..............
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 21ºC ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 32ºC ಆಗಿದೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಳೆಯು 50-75 ಸೆಂ.ಮೀ.

88.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತದೆ?

[ಎ] ಶಾರದಾ ಕಾಲುವೆ
[
ಬಿ] ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ
[
ಸಿ] ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಾಲುವೆ
[
ಡಿ] ಗಂಗಾ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಾಲುವೆ]

..............
ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಾಲುವೆ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತದೆ.

89.ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿಯು ಭಾರತದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ?

[A] ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
[B]
ತಮಿಳುನಾಡು
[C]
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
[D]
ಪಂಜಾಬ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ]

..............
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯುಪಿ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳು ಇವೆ.

90.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹತ್ತಿ-ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ?
1.
ಮುಂಬೈ - ಪುಣೆ ಪ್ರದೇಶ
2.
ಮಧುರೈ - ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶ
3.
ಧನ್‌ಬಾದ್ - ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶ
4.
ಇಂದೋರ್ - ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪ್ರದೇಶ
ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 3
[B] 2 & 4
[C] 1, 2 & 4
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [1, 2 ಮತ್ತು 4]

..............
ಧನ್ಬಾದ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್) ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

 

 

91.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೆಲೆಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ?

[A] ರೈಲು ಕೋಚ್‌ಗಳು
[B]
ಡೀಸೆಲ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್
[C]
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್
[D]
ರೈಲ್ ವ್ಹೀಲ್

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ರೈಲ್ ವ್ಹೀಲ್]

..............
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೆಲೆಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ರೈಲು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

92.ಡೈಮಂಡ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

[A] ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ
[B]
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
[C]
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ರೈಲು ಜಾಲದ
ಸ್ಥಾಪನೆ [D] ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಅತಿ ವೇಗದ ರೈಲು ಜಾಲದ ಸ್ಥಾಪನೆ]

..............
ಡೈಮಂಡ್ ಚತುಷ್ಪಥ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ರೈಲು ಜಾಲದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗವು ಮೊದಲ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

93.2001 ರಿಂದ 2011 ರ ನಡುವೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ?

[ಎ] ರಾಜಸ್ಥಾನ
[
ಬಿ] ಕರ್ನಾಟಕ
[
ಸಿ] ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
[
ಡಿ] ಬಿಹಾರ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಬಿಹಾರ]

..............
2001
ರಿಂದ 2011 ರ ನಡುವೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಬಿಹಾರದಿಂದ (31.49%) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

94.2011 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

[ಎ] ಕೇರಳ
[
ಬಿ] ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
[
ಸಿ] ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
[
ಡಿ] ಬಿಹಾರ

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ]

..............
ಬಿಹಾರ (1106), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (1029), ಕೇರಳ (859), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (828).

95.ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಜನರು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ?

[A] 50%
[B] 42%
[C] 35%
[D] 16%

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [50%]

..............
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು.

96.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು?

[A] 5.67%
[B] 13.12%
[C] 16.67%
[D] 19.26%

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [16.67%]

..............
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು 16.67% ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಶಕದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 19.92% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

97.2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು?

[A] 26: 42
[B] 38 : 66
[C] 31 : 69
[D] 35 : 62

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [31 : 69]

..............
2011
ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತವು 31 : 69 ಆಗಿದೆ.

98.ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
1.
ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
2.
ಕಳಪೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ
3.
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶ
4.
ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯತೆ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 1 & 2
[B] 2 & 4
[C] 1, 2 & 3
[D] 1, 2, 3 & 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: D [1, 2, 3 & 4]

..............
ಚದುರಿದ ವಸಾಹತುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕಳಪೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶ, ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯತೆ.

99.50,000 ರಿಂದ 99,999 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಜನಗಣತಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?

[A] ವರ್ಗ I
[B]
ವರ್ಗ II
[C]
ವರ್ಗ IV
[D]
ವರ್ಗ V

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ವರ್ಗ II]

..............
ಜನಗಣತಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗ I- 100,000 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವು. ವರ್ಗ II- 50,000 ರಿಂದ 99,999. ವರ್ಗ III- 20,000 ರಿಂದ 49,999. ವರ್ಗ IV- 10,000 ರಿಂದ 19,999. ವರ್ಗ V- 5000 ರಿಂದ 9999. ವರ್ಗ VI- ಕಡಿಮೆ 5000.

100.ಭಾರತದ ಕೆಳಗಿನ ನಗರಗಳನ್ನು ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ
1.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
2.
ದೆಹಲಿ
3.
ಮುಂಬೈ
4.
ಚೆನ್ನೈ
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

[A] 2, 1, 3, 4
[B] 2, 3, 1, 4
[C] 2, 4, 1, 3
[D] 3, 2, 1, 4

..............

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [2, 3, 1, 4]

..............
ಸರಿಯಾದ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮ- ದೆಹಲಿ (16,314,838), ಮುಂಬೈ (18,414,288), ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (14,112,536), ಚೆನ್ನೈ (8,696,010).

 

Post a Comment

Previous Post Next Post