wildlife protection act in kannada pdf

 ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 1972 - UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತು 1972 ರಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ (ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ) ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು UPSC ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ .


ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 1972ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಯಿದೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2006 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2013 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು.ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 48A ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು 1976 ರಲ್ಲಿ 42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು .


ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ . ಕಾಡುಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

wildlife protection act in kannada pdf

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶಾಸನದ ಇತಿಹಾಸ

ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಕಾನೂನನ್ನು 1887 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್, 1887 ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕಾನೂನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು.

ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಕಾನೂನನ್ನು 1912 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 1935 ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ 1935 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. 1960 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಷಯವು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತು.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆವನ್ಯಜೀವಿಗಳು 'ಅರಣ್ಯಗಳ' ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1972 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರೆಗೂ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಸಮಕಾಲೀನ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಡೊಮೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಚರ್ಡ್ ಗೀ (ಒಬ್ಬ ನಿಸರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ), 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 40000 ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 1972 ರ ಜನಗಣತಿಯು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1827 ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಯಿದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, 1935. ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸೇರುವ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿದ್ದವು.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ-ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ್ಡನ್‌ಗಳು, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾಯಿದೆಯು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಭಾರತವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ( CITES ) ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು .

CITES ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು IUCN ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು .

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ದೇಶದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಯಿದೆಯು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ .

ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಕೆಲವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಾರಾಟ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು . ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1992 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಯಿದೆಯು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿತು .

ಶೆಡ್ಯೂಲ್ I ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ II (ಭಾಗ II) ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ದಂಡವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಬಹುದಾದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು.

ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಇದು ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. 

ಇದು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ .

ಇದು 1973 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್‌ಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಯನ್ನು ಅಳಿವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಖಾತರಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಐದು ರೀತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.


1. ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು: "ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ, ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಗೊಳಗಾದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ." 


ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆ, ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶೋಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಮರದ ಕೊಯ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವವರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು (ಮತ್ತು ಅವನ/ಅವಳ ಕುಟುಂಬ), ಒಳಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ್ಡನ್ (ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆ) ವನ್ಯಜೀವಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಜೊತೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು ಒಳಗೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ.

ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ' ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಇಂಡಿಯನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ (ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಗುಜರಾತ್); ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇದಂತಂಗಲ್ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ (ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ); ದಾಂಡೇಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ (ಕರ್ನಾಟಕ).

2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು: "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ."


ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂದೃಶ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಅವರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹಿಡುವಳಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಅಥವಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಾರದು, ತೆಗೆದುಹಾಕಬಾರದು ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅದರ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಅವುಗಳನ್ನು 'ಅಭಯಾರಣ್ಯ'ದ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ; ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಮಿಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ; ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡಿ .

3. ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ) ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. 


4. ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲು: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.


5. ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.


ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯಿದೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.


1972 ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ UPSC ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಿವೆ?

ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಆರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಿವೆ.


ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.


ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಸರ್ಕಾರವು 1972 ರಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶವು 2010 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಹುಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.


ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳೇನು?

ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆ ಕೆಲವು:

ನೆಲೆಯ ವಿನಾಶ / ಅವನತಿ / ವಿಘಟನೆ

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಳಕೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಬೇಟೆ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಬೇಟೆಯು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು

ಮಾಲಿನ್ಯ


ಜಾತಿಗಳ ಅಳಿವು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಅಳಿವು ಅರಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.


Post a Comment

Previous Post Next Post