ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿದೆ 1935: ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

 1935 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 1935 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 ಆಗಸ್ಟ್ 1935 ರಂದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ 1935 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಬರ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿದೆ 1935 ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 50% ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಎರಡು ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 1935 ರ ಕಾಯಿದೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು . ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೊಲೀಸರಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 14% ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದರು. ಗವರ್ನರ್-ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್‌ಗಳ ನೇಮಕವು ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚಳವಳಿಯು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

 

ಕಾಯಿದೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

1. ಇದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ-ಫೆಡರಲ್ ಪಟ್ಟಿ (ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, 59 ಐಟಂಗಳೊಂದಿಗೆ), ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ, 54 ಐಟಂಗಳೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಪಟ್ಟಿ (ಎರಡಕ್ಕೂ, 36 ಐಟಂಗಳೊಂದಿಗೆ). ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವೈಸರಾಯ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರದ ಕಾರಣ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

2. ಇದು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು' ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು 1937 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು 1939 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

3. ಇದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫೆಡರಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಯಿದೆಯ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

4. ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಂಗಾಳ, ಬಾಂಬೆ, ಮದ್ರಾಸ್, ಬಿಹಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿ (ಮೇಲ್ಮನೆ) ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ (ಕೆಳಮನೆ) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು.

5. ಇದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು), ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು (ಕಾರ್ಮಿಕರು) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.

6. ಇದು 1858 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿದೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ತಂಡವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

7. ಇದು ವಿಸ್ತೃತ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

8. ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇದು ಒದಗಿಸಿದೆ.

9. ಇದು ಫೆಡರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒದಗಿಸಿದೆ.

10. 1937 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇದು ಒದಗಿಸಿದೆ.

1935 ರ ಕಾಯಿದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೌನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಿರೀಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಿರೀಟವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದಿನ ಕಾಯಿದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ 1935 ರ ಕಾಯಿದೆಯು ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 1935 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 

Post a Comment

Previous Post Next Post