Showing posts with the label News

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು 7 ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ OFB ಕಾರ್ಪೊರಟೈಸೇಶನ್ ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ·          ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದು ಏಳು ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರ…

Load More That is All