Showing posts with the label history

ಕಾರ್ಕೋಟ ರಾಜವಂಶ

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇತಿಹಾಸವು ಕಾರ್ಕೋಟ ರಾಜವಂಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.   ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಮ…

Load More That is All